MVV Aanvraag

Machtiging tot voorlopig verblijf

MVV aanvraag gezinshereniging

GOEDELE MONNENS_gezinshereniging06Op 1 juni 2013 is de wet Modern migratiebeleid in werking getreden. De MVV aanvraag gezinshereniging is vervangen door de TEV-aanvraag, verder Toegang en Verblijf met als doel familie en gezin (gezinshereniging). Nederland is al jaren populair met zijn strenge immigratiebeleid. Om een partner (geregistreerd/niet geregistreerd/gehuwd/ongehuwd) vanuit een ander land (voornamelijk Turkije en Marokko, maar ook andere landen) naar Nederland over te laten komen zijn er tal van voorwaarden waaraan men moet voldoen. Wilt u met uw partner zo snel mogelijk herenigen, dan bent u bij ons op het juiste adres.Wilt u een MVV aanvraag (TEV-aanvraag) doen en is het inschakelen van een advocaat te duur, dan kunnen onze juristen u verder helpen met het indienen van een MVV aanvraag  (TEV-aanvraag) . In beginsel kunt u binnen 3 maanden herenigen met uw partner. Onze juristen zijn deskundig op het gebied van advisering, voorbereiding, begeleiding en indienen van de MVV aanvragen (TEV-aanvraag) . Daarnaast zullen onze juristen u bijstaan in bezwaar- en beroepprocudures in het Vreemdelingenrecht en met name de TEV/MVV-procedures voor een MVV aanvraag  (TEV-aanvraag) .